2019 EXHIBITION

Thurs Aug 15th – Sun Aug 18th, 2019

Jianqiang Xu, Artist (4 works)Back Home

Height 26cm x Width 35cm

Watercolour on Paper

Genre: Landscape

© Jianqiang Xu

NRN# 000-39809-0142-01

Exhibit# 1531

Mountain

Height 26cm x Width 35cm

Watercolour on Paper

Genre: Landscape

© Jianqiang Xu

NRN# 000-39809-0144-01

Exhibit# 1532

Sail

Height 26cm x Width 35cm

Watercolour on Paper

Genre: Landscape

© Jianqiang Xu

NRN# 000-39809-0145-01

Exhibit# 1533

Old Street

Height 35cm x Width 26cm

Watercolour on Paper

Genre: Streetscape

© Jianqiang Xu

NRN# 000-39809-0147-01

Exhibit# 1534